Wat doet een re-integratiecoach

Als re-integratiecoach in Tilburg ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen die na langdurig ziekteverzuim weer aan het werk willen gaan. Het kan hierbij gaan om mensen die door ziekte of een ongeval langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest. Als re-integratiecoach in Tilburg heb je een belangrijke rol in het ondersteunen van deze mensen bij het vinden van passend werk. In deze blog zullen we bespreken wat het werk van een re-integratiecoach in Tilburg precies inhoudt.

Het doel van re-integratiecoaching

Het doel van re-integratiecoaching is om mensen die langdurig ziek zijn geweest weer terug te brengen in het arbeidsproces. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt. Zo kan een re-integratiecoach bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een re-integratieplan, het zoeken naar passende vacatures, het aanleren van nieuwe vaardigheden of het geven van sollicitatietraining.

Begeleiding van de cliënt

Als re-integratiecoach in Tilburg ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de cliënt gedurende het gehele re-integratietraject. Dit betekent dat je samen met de cliënt bekijkt wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en welke stappen er moeten worden genomen om deze doelen te bereiken. Hierbij houd je rekening met de individuele situatie van de cliënt en probeer je deze zo goed mogelijk te ondersteunen.

Het opstellen van een re-integratieplan

Een belangrijke taak van de re-integratiecoach is het opstellen van een re-integratieplan. Hierbij wordt in overleg met de cliënt bepaald wat het uiteindelijke doel is en welke stappen er moeten worden genomen om dit doel te bereiken. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

Het zoeken naar passende vacatures

Een ander belangrijk onderdeel van het werk van de re-integratiecoach is het zoeken naar passende vacatures. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de individuele situatie van de cliënt. De re-integratiecoach ondersteunt de cliënt bij het schrijven van een sollicitatiebrief en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

Het aanleren van nieuwe vaardigheden

Soms is het nodig dat de cliënt nieuwe vaardigheden leert om weer aan het werk te kunnen gaan. Als re-integratiecoach in Tilburg kan je hierbij ondersteuning bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen of het adviseren van een opleiding.

Het geven van sollicitatietraining

Tot slot kan een re-integratiecoach in Tilburg de cliënt ook helpen bij het verbeteren van sollicitatievaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van een goed CV, het schrijven van een overtuigende sollicitatiebrief en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.